Zapraszamy grupy zorganizowane (liczące powyżej 10 osób) do udziału w XVII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego – zachęcamy do poznania miejsc intrygujących i często na co dzień niedostępnych, otoczonych parkami i ogrodami, kryjących fascynujące historie.

Proponujemy Państwu udział w oprowadzaniach po obiektach z przewodnikiem, w części obiektów dla grup zorganizowanych będą dostępne również inne punkty programu.

W celu organizacji komfortowego zwiedzania, bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w Dniach Dziedzictwa 2015.

NA WSZYSTKIE PUNKTY PROGRAMU DOSTĘPNE DLA GRUP OBOWIĄZUJE REZERWACJA

Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz rezerwacyjny udostępniony na www.dnidziedzictwa.pl (rezerwacja trwa: od 11 maja 2015, godz. 10.00, do 22 maja 2015, godz. 16.00).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (POWYŻEJ 10 OSÓB)

16–17 maja 2015

Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

16 maja 2015 (sobota)

10.00–16.50 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00, 12.00, 15.00 [30 min] oprowadzanie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
10.00–16.50 otwarta pracownia ikonograficzna [bez ograniczeń]
11.00 [1 godz.] opowieści o ikonie [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
13.00, 14.00, 16.00 [30 min] oprowadzanie z przewodnikiem [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
13.00 [2 godz.] otwarte warsztaty śpiewu cerkiewnego poprowadzi Ksenia Antosiuk [bez ograniczeń]
Nabożeństwo: 17.00

17 maja 2015 (niedziela)

12.10–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
12.10–18.00 otwarta pracownia ikonograficzna [bez ograniczeń]
12.10, 15.00, 17.00 [30 min] oprowadzanie z przewodnikiem [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
13.00 [1 godz.] opowieści o ikonie [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
14.00, 16.00 [30 min] oprowadzanie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
14.00 [2 godz.] otwarte warsztaty śpiewu cerkiewnego poprowadzi Ksenia Antosiuk [bez ograniczeń]
17.00 [30 min] koncert śpiewu cerkiewnego na zakończenie Dni Dziedzictwa [bez ograniczeń]
Nabożeństwo: 10.00

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

16 maja 2015 (sobota)

10.00–12.00 oraz 14.00–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła i zakrystii [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Giedroycianum [bez ograniczeń]
10.00 [1 godz.] Bractwo św. Zofii – nasze 600 lat – oprowadzanie tematyczne z Krystyną Woźniak i Magdaleną Łużną [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
11.00, 14.00, 16.00, 17.00 [30 min] Czas zatrzymany u Marków – spacer po zabytkowym założeniu [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
12.30 [1 godz.] Michał Giedroyć – zakonnik z XV w. – o postaci tajemniczego zakrystiana z kościoła Marków opowiedzą siostry jadwiżanki [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
15.00 [1 godz.] Przemiany wystroju kościoła św. Marka – oprowadzanie z historyczką sztuki dr Beatą Frey-Stecową [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
19.15 [1 godz.] koncert muzyki dawnej zespołu Perfugium [bez ograniczeń]
Msza św.: 12.30

17 maja 2015 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Giedroycianum [bez ograniczeń]
11.30 [1 godz.] Michał Giedroyć – zakonnik z XV w. – o postaci tajemniczego zakrystiana z kościoła Marków opowiedzą siostry jadwiżanki [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
13.30–15.00 oraz 16.30–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła i zakrystii [bez ograniczeń]
13.00 [1 godz.] Bractwo św. Zofii – nasze 600 lat – oprowadzanie tematyczne z Krystyną Woźniak i Magdaleną Łużną [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
14.00 [1 godz.] Przemiany wystroju kościoła św. Marka – oprowadzanie z historyczką sztuki dr Beatą Frey-Stecową [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
16.45, 17.15 [30 min] Czas zatrzymany u Marków – spacer po zabytkowym założeniu [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
Msze św.: 10.15, 11.30, 12.30, 15.30

Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku

16 maja 2015 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne obiektów [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne dawnej willi dyrektora Alojzego Gabesama [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne ekspozycji w Domu Pamięci Baty [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. NMP Królowej Polski [bez ograniczeń]
10.00–18.00 Nie marnujcie czasu… – pokaz slajdów w kinie Iluzja [bez ograniczeń]
10.00–18.00 wystawa XVI Wiosennego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej [bez ograniczeń]
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [40 min] oprowadzanie po dawnej kolonii robotniczej [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
12.00, 14.00, 16.00 [40 min] oprowadzanie po dawnej fabryce Baty [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
18.00 [45 min] Bata i film – opowieść historyka kina Macieja Gila [bez ograniczeń]

17 maja 2015 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne obiektów [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne dawnej willi dyrektora Alojzego Gabesama [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne ekspozycji w Domu Pamięci Baty [bez ograniczeń]
10.00–18.00 Nie marnujcie czasu… – pokaz slajdów w kinie Iluzja [bez ograniczeń]
10.00–18.00 wystawa XVI Wiosennego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej [bez ograniczeń]
12.00–17.30 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. NMP Królowej Polski [bez ograniczeń]
12.00, 14.00, 16.00 [40 min] oprowadzanie po dawnej fabryce Baty [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [40 min] oprowadzanie po dawnej kolonii robotniczej [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
15.00 [1,5 godz.] wycieczka geologiczna po wzgórzu Skała z Markiem Szuwarzyńskim [jednorazowo: grupa max. 30 os.]

Zespół zabudowań podworskich w Bobrku

16 maja 2015 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zabudowań podworskich [bez ograniczeń]
10.00–18.00 plenerowy pokaz prac oraz warsztatu rzeźbiarzy ludowych – Antoniego Korycika i Ryszarda Gondka z Chełmka [bez ograniczeń]
10.00–13.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Bobrku [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [25 min] oprowadzanie po ekspozycji w czworakach z etnografką Beatą Skoczeń-Marchewką [jednorazowo: grupa max. 15 os.]
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 [1 godz.] spacer po zabudowaniach podworskich z historykiem Aleksandrem Babińskim [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
14.00–18.00 piknik i degustacja miejscowych potraw [bez ograniczeń]
15.30 [1 godz.] Bobreckie założenie parkowe – spacer z dr. Grzegorzem Szewczykiem [jednorazowo: grupa max. 40 os.]

17 maja 2015 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zabudowań podworskich [bez ograniczeń]
10.00–18.00 plenerowy pokaz prac oraz warsztatu rzeźbiarzy ludowych – Antoniego Korycika i Ryszarda Gondka z Chełmka [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 [25 min] oprowadzanie po ekspozycji w czworakach z etnografką Anną Grochal [jednorazowo: grupa max. 15 os.]
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 [1 godz.] spacer po zabudowaniach podworskich z historykiem Aleksandrem Babińskim [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
13.30 [45 min] Przyjaciele zwierząt w II RP – wykład historyka dr. Remigiusza Kasprzyckiego [bez ograniczeń]
14.00–18.00 piknik i degustacja miejscowych potraw [bez ograniczeń]

Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

16 maja 2015 (sobota)

10.00–17.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
14.00, 15.00, 16.00 [45 min] oprowadzanie z gospodarzami [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
18.00, 19.00 [45 min] oprowadzanie po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu z historykiem i religioznawcą dr. Jackiem Proszykiem [jednorazowo: grupa max. 40 os.]

17 maja 2015 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 [45 min] oprowadzanie z gospodarzami [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu [bez ograniczeń]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 [45 min] oprowadzanie po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu z historykiem i religioznawcą dr. Jackiem Proszykiem [jednorazowo: grupa max. 40 os.]

23–24 maja 2015

Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie

23 maja 2014 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00–18.00 Obserwacje meteorologiczne dawniej i dziś – wystawa prezentująca historię pomiarów meteorologicznych [bez ograniczeń]
10.00–18.00 wystawa ukazująca dzieje Ogrodu Botanicznego UJ [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 [45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 30 os.]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [45 min] Rośliny świadkami historii Ogrodu Botanicznego UJ – oprowadzanie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 25 os.]
11.45–12.30 odtworzenie nadawania sygnału czasu dla Polskiego Radia [bez ograniczeń]

24 maja 2015 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00–18.00 Obserwacje meteorologiczne dawniej i dziś – wystawa prezentująca historię pomiarów meteorologicznych [bez ograniczeń]
10.00–18.00 wystawa ukazująca dzieje Ogrodu Botanicznego UJ [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 [45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 30 os.]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [45 min] Rośliny świadkami historii Ogrodu Botanicznego UJ – oprowadzanie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 25 os.]
11.45–12.30 odtworzenie nadawania sygnału czasu dla Polskiego Radia [bez ograniczeń]

Collegium Maius w Krakowie

23 maja 2014 (sobota)

OBIEKT NIE JEST UDOSTĘPNIONY DO SAMODZIELNEGO ZWIEDZANIA.
10.00–18.00 możliwość wysłuchania zegara na dziedzińcu Collegium Maius o każdej pełnej godzinie [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 15 os.]
10.45, 12.15 [30 min] prezentacja poświęcona zegarom słonecznym i ich budowie [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
12.00 [4 godz.] W samo południe – spacer szlakiem krakowskich słoneczników poprowadzi Dariusz Oczki [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
13.45, 15.15 [30 min] Okiem zegarmistrza – odkrywanie tajników budowy zegarów mechanicznych [jednorazowo: grupa max. 70 os.]

24 maja 2014 (niedziela)

OBIEKT NIE JEST UDOSTĘPNIONY DO SAMODZIELNEGO ZWIEDZANIA.
10.00–18.00 możliwość wysłuchania zegara na dziedzińcu Collegium Maius o każdej pełnej godzinie [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem [jednorazowo: grupa max. 15 os.]
10.45, 12.15 [30 min] prezentacja poświęcona zegarom słonecznym i ich budowie [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
13.45, 15.15 [30 min] Okiem zegarmistrza – odkrywanie tajników budowy zegarów mechanicznych [jednorazowo: grupa max. 70 os.]

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

23 maja 2014 (sobota)

OBIEKT NIE JEST UDOSTĘPNIONY DO SAMODZIELNEGO ZWIEDZANIA.
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne wystawy czasowej Wszechświat wokół nas [bez ograniczeń]
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Ogrodu Czasu [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 [30 min] oprowadzanie z gospodarzem po mieszkaniu i kolekcji zegarów słonecznych rodziny Przypkowskich [jednorazowo: grupa max. 35 os.]

24 maja 2015 (niedziela)

OBIEKT NIE JEST UDOSTĘPNIONY DO SAMODZIELNEGO ZWIEDZANIA.
10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne wystawy czasowej Wszechświat wokół nas [bez ograniczeń]
10.00–14.00 zwiedzanie indywidualne Ogrodu Czasu [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [30 min] oprowadzanie z gospodarzem po mieszkaniu i kolekcji zegarów słonecznych rodziny Przypkowskich [jednorazowo: grupa max. 35 os.]
14.00–18.00 piknik gnomoniczny w Ogrodzie Czasu [bez ograniczeń]

Zespół pałacowy w Książu Wielkim

23 maja 2015 (sobota)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zespołu pałacowego [bez ograniczeń]
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 [30 min] oprowadzanie z Wiolettą Kozłowską, nauczycielką Zespołu Szkół im. W. Witosa [jednorazowo: grupa max. 50 os.]
12.15 [30 min] zwiedzanie z gospodarzem kościoła pw. św. Wojciecha [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
14.00 [30 min] zwiedzanie z gospodarzem poaugustiańskiego kościoła pw. św. Ducha [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [30 min] oprowadzanie z historyczką sztuki i archeolożką Moniką Kamińską [jednorazowo: grupa max. 50 os.]

24 maja 2014 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zespołu pałacowego [bez ograniczeń]
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 [30 min] oprowadzanie z historyczką sztuki i archeolożką Moniką Kamińską [jednorazowo: grupa max. 50 os.]
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [30 min] oprowadzanie z Wiolettą Kozłowską, nauczycielką Zespołu Szkół im. W. Witosa [jednorazowo: grupa max. 50 os.]
14.00 [30 min] zwiedzanie z gospodarzem kościoła pw. św. Wojciecha [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
15.30 [30 min] prelekcja Lecha Madejskiego o historii ksiąskiego gimnazjum i liceum [bez ograniczeń]

Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

23 maja 2015 (sobota)

10.00–11.00 oraz 15.00–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00, 11.00 [25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki dr. Zoltánem Gyalókaym [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
12.00 [30 min] wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
12.30 [25 min] koncert w wykonaniu Bogumiły Gizbert-Studnickiej (klawesyn) i Pauliny Tkaczyk (flet traverso) [jednorazowo: grupa max. 40 os.]
14.00 [45 min] Bezczas zabytku – wykład historyka dr. Zoltána Gyalókayego [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
15.00, 16.00, 17.00 [30 min] oprowadzanie z konserwatorką malowideł ściennych dr hab. Grażyną Schulze-Głazik [jednorazowo: grupa max. 70 os.]

24 maja 2014 (niedziela)

10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne [bez ograniczeń]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 [25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki dr. Zoltánem Gyalókaym [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki Piotrem Pajorem [jednorazowo: grupa max. 70 os.]
14.00–17.00 kiermasz przysmaków regionalnych [bez ograniczeń]

Kontakt z organizatorem

[email protected]

WYDARZENIA DODATKOWE

23 maja 2014 (sobota)

10.00 [4 godz.] W samo południe – spacer szlakiem krakowskich słoneczników poprowadzi Dariusz Oczki [jednorazowo: grupa max. 70 os.]

24 maja 2014 (niedziela)

13.00 [1 godz.] Cyberteka Kraków – czas i przestrzeń – oprowadzanie kuratorskie po wystawie (Pałac Krzysztofory MHK, Rynek Główny 35, Kraków) [jednorazowo: grupa max. 30 os.]
15.00 [1 godz.] Kolekcja zegarów w zbiorach MHK – o zegarach na wystawie stałej w Kamienicy Hipolitów opowie Katarzyna Moskal (Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3, Kraków) [jednorazowo: grupa max. 25 os.]
16.30 [2 godz.] Która godzina? – spacer szlakiem krakowskich zegarów publicznych poprowadzi historyk sztuki Jan Jakub Dreścik[jednorazowo: grupa max. 30 os.]