16.05.2015-17.05.2015

Sobota 16.05.2015

Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–16.50 zwiedzanie indywidualne
 • 10.00–16.50 otwarta pracownia ikonograficzna

  OPIS: Działalność pracowni ikonograficznej i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Zaśnięcia NMP w Krakowie ma na celu wzbogacenie życia duchowego wokół parafii. Jej zadaniem jest poddawanie renowacji przy cerkwi i przez ludzi należących do niej utensyliów, ikon i innych przedmiotów z wyposażenia cerkiewnego. Działająca tu otwarta pracownia ikonograficzna pomaga wielu osobom odnaleźć w ikonie drogę do pogłębienia wiary.
  MIEJSCE: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

  więcej
 • 10.00, 12.00, 15.00 [ 30 min] oprowadzanie z gospodarzem

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00 [ 1 godz.] o ikonie opowie Tatiana Dzierzęga

  OPIS: Tatiana Dzierzęga – absolwentka ASP w Krakowie, doświadczona ikonografka, konserwatorka dzieł sztuki, malarka. Prowadzi kursy ikonograficzne przy cerkwi.
  MIEJSCE: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

  więcej
 • 13.00, 14.00, 16.00 [ 30 min] oprowadzanie z przewodnikiem

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 13.00 [ 2 godz.] otwarte warsztaty śpiewu cerkiewnego poprowadzi Ksenia Antosiuk

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 17.00 Nabożeństwo

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–12.00 oraz 14.00–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła i zakrystii
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Giedroycianum

  OPIS: Giedroycianum to przestrzenie znajdujące się na terenie dawnego probostwa kościoła św. Marka, gdzie żył i modlił się w XV wieku Michał Giedroyć, zwany błogosławionym. Składają się na nie: sala Korzeni i sala Biała, gdzie umieszczono eksponaty nawiązujące do historii zakonu Marków, m.in. tryptyk z lat 1520–1540 oraz kaplica Madonny Giedroyciowej, w której można będzie obejrzeć gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w., przed którym wedle tradycji miał modlić się nasz zakonnik. Zwiedzaniu indywidualnemu będzie towarzyszyła krótka mapka-spacerownik po miejscach związanych z Michałem Giedroyciem oraz Bractwem św. Zofii, którego obecność przy kościele św. Marka sięga 1410 r.
  MIEJSCE: wejście od strony ul. św. Marka

  więcej
 • 10.00 [ 1 godz.] Bractwo św. Zofii – nasze 600 lat – oprowadzanie tematyczne z Krystyną Woźniak i Magdaleną Łużną

  OPIS: Wraz z wieloletnimi członkiniami Bractwa, Krystyną Woźniak, przewodniczką po Krakowie, oraz Magdaleną Łużną, architektką, będziemy mogli udać się w niezwykłą podróż w głąb dziejów Kościoła, odnaleźć kilkanaście niezwykłych artefaktów związanych z tym niezwykle starym Bractwem.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00, 14.00, 16.00, 17.00 [ 30 min] Czas zatrzymany u Marków – spacer po zabytkowym założeniu

  OPIS: Dla mniej wytrwałych przygotowaliśmy krótszą trasę zwiedzania kościoła i przynależących do niego miejsc. Oprowadzi nas Hermina Święch, doktorantka historii na UP JPII.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 12.30 [ 1 godz.] Michał Giedroyć – zakonnik z XV w. – o postaci tajemniczego zakrystiana z kościoła Marków opowiedzą siostry jadwiżanki

  OPIS: Po wykładzie możliwość zwiedzenia sali z pamiątkami, zwanej muzeum, na terenie klasztoru.
  MIEJSCE: sala Kordelianum, przy kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

  więcej
 • 15.00 [ 1 godz.] Przemiany wystroju kościoła św. Marka – oprowadzanie z historyczką sztuki dr Beatą Frey-Stecową

  OPIS: Wzniesiony w epoce średniowiecza kościół pw. św. Marka w czasach późniejszych podlegał różnorodnym przekształceniom. Wnętrze gotyckiej świątyni w XVII w. zostało gruntownie przebudowane, a wiele elementów wyposażenia wnętrza zostało wówczas wymienione. Kolejnych istotnych zmian w wystroju dokonano w XVIII stuleciu. Kościół kryje zatem w swym wnętrzu rozmaite cenne zabytki pochodzące z różnych epok, świadczące o zmianach zachodzących na przestrzeni dziejów.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 19.15 [ 1 godz.] koncert muzyki dawnej zespołu Perfugium

  MIEJSCE: kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

  więcej
 • 12.30 Msza św.

Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne obiektów

  OPIS: zwiedzanie z zewnątrz kolonii robotniczej oraz dawnej fabryki

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne dawnej willi dyrektora Alojzego Gabesama

  OPIS: Na terenie koloni robotniczej znajduje się także willa Alojzego Gabesama – dyrektora fabryki Bata w Chełmku w latach 1932–1939. Na tle czerwonych budynków mieszkalnych dla pracowników wyróżnia ją zarówno forma, jak i parkowe usytuowanie. Obecnie willa służy głównie jako miejsce spotkań stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.
  MIEJSCE: ul. Topolowa 6, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne ekspozycji w Domu Pamięci Baty

  OPIS: W salach wystawienniczych Domu Pamięci Baty znajduje się ekspozycja poświęcona historii rodziny Bata i tradycji przemysłu obuwniczego w Chełmku. Honorowymi gospodarzami Domu są członkowie Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty.
  MIEJSCE: ul. Staicha 3, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. NMP Królowej Polski

  OPIS: Tak o początkach budowy kościoła pw. NMP Królowej Polski pisano w Kronice Komitetu Budowy: „Maj 1936 r. – strajk robotników w całym powiecie, a nawet rozruchy bezrobotnych przechyliły kartę rozpoczęcia budowy kościoła. Wojewoda krak. – starosta parli do rozpoczęcia i zatrudnienia ludzi – tylko Wydział Budowlany Województwa oświadczył mi, że ma czas na zatwierdzenie planów. Dopiero kiedy Jan Bata przyjechał do Chełmka na wieść o strajku w fabryce i widział hałdy cegły i dowiedział się, że jest przewidywana budowa kościoła – polecił prezesowi Alojzemu Gabesamowi współcz. Naczel. Dyrektorowi tut. Zakładów Szewskich – ludzi stojących pod bramą fabryki i czekających na przyjęcie do pracy skierować do budowy Kościoła i płacić na nich po 4 zł dziennie. Tak więc mając poparcie i pewną pomoc zapewnioną z fabryk przystąpiono do budowy 4 czerwca 1936 r. Fabryka wysłała 70 ludzi bezrobotnych z pod bram fabryki do budowy kościoła i przyrzekła płacić na nich przez 10 tygodni po 4 zł. dniówkę. Komitet najął murarzy fachowców i tak z miejsca ruszono w tempie iście amerykańskim”.
  MIEJSCE: ul. Słowackiego 13 a, Chełmek
  Msze św.: 6.30, 18.00

  więcej
 • 10.00–18.00 Nie marnujcie czasu… – pokaz slajdów w kinie Iluzja

  OPIS: Fotograficzno-dźwiękowa opowieść o batowskiej przeszłości Chełmka.
  MIEJSCE: kino Iluzja, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 wystawa XVI Wiosennego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej

  OPIS: Największa na terenie ziemi oświęcimskiej prezentacja dokonań twórców –amatorów w dziedzinie sztuk plastycznych. Uczestniczy w niej kilkudziesięciu artystów ze Śląska i Małopolski.
  MIEJSCE: Galeria Epicentrum, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [ 40 min] oprowadzanie po dawnej kolonii robotniczej

  OPIS: Po dawnej kolonii robotniczej oprowadza architektka Anna Syska z Fundacji Napraw Sobie Miasto.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy ul. Topolowej 6, Chełmek

  więcej
 • 12.00, 14.00, 16.00 [ 40 min] oprowadzanie po dawnej fabryce Baty

  OPIS: Po fabryce oprowadzają byli pracownicy Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Chełmek”.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 12.00, 12.30, 16.00, 16.30 [ 15 min] zwiedzanie wnętrz domu w kolonii

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy ul. Topolowej 6, Chełmek

  więcej
 • 13.00, 13.30, 17.00 [ 15 min] zwiedzanie kotłowni na terenie fabryki

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: przed budynkiem kotłowni (Firma ENWOS Sp. z o.o.), pl. Kilińskiego 1, Chełmek

  więcej
 • 18.00 [ 45 min] Bata i film – opowieść historyka kina Macieja Gila

  OPIS: Niezliczone są dziedziny ludzkiej aktywności, które rozwijały się pod szyldem Baty. Nie ominęło to filmu. W połowie lat 30. powstaje studio filmowe w Zlínie, które od razu zatrudnia świetnych fachowców. Zrazu powstają tu filmy reklamowe, potem dokumentalne i oświatowe, a po latach także wszystkim świetnie znane animacje. Przyjrzyjmy się więc związkom Batowskiego imperium ze sztuką filmową.
  MIEJSCE: kino Iluzja, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej

Zespół zabudowań podworskich w Bobrku

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zabudowań podworskich

  OPIS: Możliwość zwiedzania parku, grobu konia, pałacu*, kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy*, czworaków*, spichlerza* (*zwiedzanie z zewnątrz).

  więcej
 • 10.00–18.00 plenerowy pokaz prac oraz warsztatu rzeźbiarzy ludowych – Antoniego Korycika i Ryszarda Gondka z Chełmka

  MIEJSCE: czworaki w Bobrku

  więcej
 • 10.00–18.00 gra terenowa w parku

  OPIS:Zobacz instrukcję do gry
  MIEJSCE STARTU: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.00–13.00 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Bobrku

  OPIS: Klasycystyczny kościół pw. Przenajświętszej Trójcy i plebania w Bobrku wzniesiony w II poł. XVIII w. z inicjatywy hr. Teresy Wielopolskiej.
  MIEJSCE: ul. Księżnej Ogińskiej 6, Bobrek
  Msza św.: 17.30

  więcej
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 25 min] oprowadzanie po ekspozycji w czworakach z etnografką Beatą Skoczeń-Marchewką

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 [ 1 godz.] spacer po zabudowaniach podworskich z historykiem Aleksandrem Babińskim

  OPIS: Trasa zwiedzania: park, grób konia, pałac*, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej*, czworaki*, spichlerz* (*zwiedzanie z zewnątrz).
  Trasa może ulec modyfikacji w zależności od warunków pogodowych.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 [ 15 min] wejście na wieżę kościoła

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Księżnej Ogińskiej 6, Bobrek

  więcej
 • 12.30 [ 1 godz.] Czas zamknięty w drzewach – warsztaty dendrologiczne prowadzone przez arborystę dr. Grzegorza Szewczyka

  OPIS: Uczestnicy warsztatów będą mogli określić wiek drzew w bobreckim parku za pomocą różnych metod: wizualnej, na podstawie odwiertu oraz według odczytów z rezystografu.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00–18.00 piknik i degustacja miejscowych potraw

  OPIS: Podczas pikniku będzie możliwość zakupu lokalnych potraw, przyrządzonych według tradycyjnych bobreckich receptur. Wśród przysmaków znajdzie się m.in. prażone – jednogarnkowa potrawa, której podstawę stanowią ziemniaki. W innych regionach Małopolski i Śląska nazywana także pieczonym lub ziemniakami po cabańsku.
  MIEJSCE: czworaki w Bobrku

  więcej
 • 15.30 [ 1 godz.] Bobreckie założenie parkowe – spacer z arborystą dr. Grzegorzem Szewczykiem

  OPIS: Uczestnicy spaceru po bobreckim parku krajobrazowym poznają główne cechy jego układu przestrzennego oraz szatę roślinną.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej

Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–17.00 zwiedzanie indywidualne

  OPIS: możliwość zwiedzania: Muzeum Żydowskiego, synagogi Chewra Lomdej Misznajot oraz Domu Klugerów.

  więcej
 • 14.00, 15.00, 16.00 [ 45 min] oprowadzanie z gospodarzami

  OPIS: Po Muzeum Żydowskim, synagodze Chewra Lomdej Misznajot oraz Domu Klugerów oprowadzają: dr Artur Szyndler i Maciek Zabierowski – pracownicy Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 17.00 [ 45 min] Tajemnice żydowskiego kalendarza – warsztaty dla dzieci (6–12 lat)

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Tajemnice żydowskiego kalendarza to interaktywny warsztat, dzięki któremu dzieci poznają podstawowe elementy judaizmu w formie atrakcyjnej zabawy w jedynej zachowanej oświęcimskiej synagodze. Najmłodsi uczestnicy będą rysować i kolorować symbole związane ze świętami religii żydowskiej, a starsze dzieci wezmą udział w grze polegającej na poszukiwaniu i rozwiązywaniu zagadek w przestrzeni synagogi i muzeum. Dzięki temu wspólnie zrozumiemy tradycje, które były częścią codziennego życia w przedwojennym Oświęcimiu i Polsce.
  Prowadzący: Maciek Zabierowski – pracownik Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 18.00, 19.00 [ 45 min] oprowadzanie po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu z historykiem i religioznawcą dr. Jackiem Proszykiem

  OPIS: Po cmentarzu żydowskim założonym prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, na którym znajduje się ponad 1000 kamieni nagrobnych oprowadzi dr Jacek Proszyk.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: brama wejściowa na cmentarz, od ul. gen. J. Dąbrowskiego, Oświęcim

  więcej

Niedziela 17.05.2015

Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 12.10–18.00 zwiedzanie indywidualne
 • 12.10–18.00 otwarta pracownia ikonograficzna

  OPIS: Działalność pracowni ikonograficznej i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Zaśnięcia NMP w Krakowie ma na celu wzbogacenie życia duchowego wokół parafii. Jej zadaniem jest poddawanie renowacji przy cerkwi i przez ludzi należących do niej utensyliów, ikon i innych przedmiotów z wyposażenia cerkiewnego. Działająca tu otwarta pracownia ikonograficzna pomaga wielu osobom odnaleźć w ikonie drogę do pogłębienia wiary.
  MIEJSCE: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

  więcej
 • 12.10, 15.00, 17.00 [ 30 min] oprowadzanie z przewodnikiem

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 13.00 [ 1 godz.] o ikonie opowie Tatiana Dzierzęga

  OPIS: Tatiana Dzierzęga – absolwentka ASP w Krakowie, doświadczona ikonografka, konserwatorka dzieł sztuki, malarka. Prowadzi kursy ikonograficzne przy cerkwi.
  MIEJSCE: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00, 16.00 [ 30 min] oprowadzanie z gospodarzem

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00 [ 2 godz.] otwarte warsztaty śpiewu cerkiewnego poprowadzi Ksenia Antosiuk

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 16.00 [ 3 godz.] Czasu już więcej nie będzie – spacer śladami Jerzego Nowosielskiego poprowadzi historyczka sztuki, Jagoda Żarnowiecka

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Autorka spaceru powiedzie nas do kilku miejsc w ścisłym centrum Krakowa, w których znajdują się dzieła Jerzego Nowosielskiego. Spojrzy na nie okiem bizantynisty i postara się opowiedzieć o nich w kontekście tradycji Kościoła wschodniego.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 17.00 [ 30 min] koncert śpiewu cerkiewnego na zakończenie Dni Dziedzictwa

  MIEJSCE: cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie

  więcej

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Giedroycianum

  OPIS: Giedroycianum to przestrzenie znajdujące się na terenie dawnego probostwa kościoła św. Marka, gdzie żył i modlił się w XV wieku Michał Giedroyć, zwany błogosławionym. Składają się na nie: sala Korzeni i sala Biała, gdzie umieszczono eksponaty nawiązujące do historii zakonu Marków, m.in. tryptyk z lat 1520–1540 oraz kaplica Madonny Giedroyciowej, w której można będzie obejrzeć gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w., przed którym wedle tradycji miał modlić się nasz zakonnik. Zwiedzaniu indywidualnemu będzie towarzyszyła krótka mapka-spacerownik po miejscach związanych z Michałem Giedroyciem oraz Bractwem św. Zofii, którego obecność przy kościele św. Marka sięga 1410 r.
  MIEJSCE: wejście od strony ul. św. Marka

  więcej
 • 11.30 [ 1 godz.] Michał Giedroyć – zakonnik z XV w. – o postaci tajemniczego zakrystiana z kościoła Marków opowiedzą siostry jadwiżanki

  OPIS: Po wykładzie możliwość zwiedzenia sali z pamiątkami, zwanej muzeum, na terenie klasztoru.
  MIEJSCE: sala Kordelianum, przy kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

  więcej
 • 13.00 [ 1 godz.] Bractwo św. Zofii – nasze 600 lat – oprowadzanie tematyczne z Krystyną Woźniak i Magdaleną Łużną

  OPIS: Wraz z wieloletnimi członkiniami Bractwa, Krystyną Woźniak, przewodniczką po Krakowie, oraz Magdaleną Łużną, architektką, będziemy mogli udać się w niezwykłą podróż w głąb dziejów Kościoła, odnaleźć kilkanaście niezwykłych artefaktów związanych z tym niezwykle starym Bractwem.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 13.30–15.00 oraz 16.30–18.00 zwiedzanie indywidualne kościoła i zakrystii
 • 14.00 [ 1 godz.] Przemiany wystroju kościoła św. Marka – oprowadzanie z historyczką sztuki dr Beatą Frey-Stecową

  OPIS: Wzniesiony w epoce średniowiecza kościół pw. św. Marka w czasach późniejszych podlegał różnorodnym przekształceniom. Wnętrze gotyckiej świątyni w XVII w. zostało gruntownie przebudowane, a wiele elementów wyposażenia wnętrza zostało wówczas wymienione. Kolejnych istotnych zmian w wystroju dokonano w XVIII stuleciu. Kościół kryje zatem w swym wnętrzu rozmaite cenne zabytki pochodzące z różnych epok, świadczące o zmianach zachodzących na przestrzeni dziejów.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 16.45, 17.15 [ 30 min] Czas zatrzymany u Marków – spacer po zabytkowym założeniu

  OPIS: Dla mniej wytrwałych przygotowaliśmy krótszą trasę zwiedzania kościoła i przynależących do niego miejsc. Oprowadzi nas Hermina Święch, doktorantka historii na UP JPII.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.15, 11.30, 12.30, 15.30 Msze św.

Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne obiektów

  OPIS: zwiedzanie z zewnątrz kolonii robotniczej oraz dawnej fabryki

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne dawnej willi dyrektora Alojzego Gabesama

  OPIS: Na terenie koloni robotniczej znajduje się także willa Alojzego Gabesama – dyrektora fabryki Bata w Chełmku w latach 1932–1939. Na tle czerwonych budynków mieszkalnych dla pracowników wyróżnia ją zarówno forma, jak i parkowe usytuowanie. Obecnie willa służy głównie jako miejsce spotkań stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.
  MIEJSCE: ul. Topolowa 6, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne ekspozycji w Domu Pamięci Baty

  OPIS: W salach wystawienniczych Domu Pamięci Baty znajduje się ekspozycja poświęcona historii rodziny Bata i tradycji przemysłu obuwniczego w Chełmku. Honorowymi gospodarzami Domu są członkowie Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty.
  MIEJSCE: ul. Staicha 3, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 Nie marnujcie czasu… – pokaz slajdów w kinie Iluzja

  OPIS: Fotograficzno-dźwiękowa opowieść o batowskiej przeszłości Chełmka.
  MIEJSCE: kino Iluzja, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 10.00–18.00 wystawa XVI Wiosennego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej

  OPIS: Największa na terenie ziemi oświęcimskiej prezentacja dokonań twórców –amatorów w dziedzinie sztuk plastycznych. Uczestniczy w niej kilkudziesięciu artystów ze Śląska i Małopolski.
  MIEJSCE: Galeria Epicentrum, Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [ 40 min] oprowadzanie po dawnej kolonii robotniczej

  OPIS: Po dawnej kolonii robotniczej oprowadza architektka Anna Syska z Fundacji Napraw Sobie Miasto oraz historyczka sztuki Helena Postawka-Lech.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy ul. Topolowej 6, Chełmek

  więcej
 • 12.00–17.30 zwiedzanie indywidualne kościoła pw. NMP Królowej Polski

  OPIS: Tak o początkach budowy kościoła pw. NMP Królowej Polski pisano w Kronice Komitetu Budowy: „Maj 1936 r. – strajk robotników w całym powiecie, a nawet rozruchy bezrobotnych przechyliły kartę rozpoczęcia budowy kościoła. Wojewoda krak. – starosta parli do rozpoczęcia i zatrudnienia ludzi – tylko Wydział Budowlany Województwa oświadczył mi, że ma czas na zatwierdzenie planów. Dopiero kiedy Jan Bata przyjechał do Chełmka na wieść o strajku w fabryce i widział hałdy cegły i dowiedział się, że jest przewidywana budowa kościoła – polecił prezesowi Alojzemu Gabesamowi współcz. Naczel. Dyrektorowi tut. Zakładów Szewskich – ludzi stojących pod bramą fabryki i czekających na przyjęcie do pracy skierować do budowy Kościoła i płacić na nich po 4 zł dziennie. Tak więc mając poparcie i pewną pomoc zapewnioną z fabryk przystąpiono do budowy 4 czerwca 1936 r. Fabryka wysłała 70 ludzi bezrobotnych z pod bram fabryki do budowy kościoła i przyrzekła płacić na nich przez 10 tygodni po 4 zł. dniówkę. Komitet najął murarzy fachowców i tak z miejsca ruszono w tempie iście amerykańskim”.
  MIEJSCE: ul. Słowackiego 13 a, Chełmek
  Msze św.: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00

  więcej
 • 12.00, 14.00, 16.00 [ 40 min] oprowadzanie po dawnej fabryce Baty

  OPIS: Po fabryce oprowadzają byli pracownicy Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Chełmek”.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy Pl. Kilińskiego 3, Chełmek

  więcej
 • 12.00, 12.30, 16.00, 16.30 [ 15 min] zwiedzanie wnętrz domu w kolonii

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy ul. Topolowej 6, Chełmek

  więcej
 • 13.00, 13.30, 17.00 [ 15 min] zwiedzanie kotłowni na terenie fabryki

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: przed budynkiem kotłowni (Firma ENWOS Sp. z o.o.), pl. Kilińskiego 1, Chełmek

  więcej
 • 15.00 [ 1,5 godz.] wycieczka geologiczna po wzgórzu Skała z Markiem Szuwarzyńskim

  OPIS: Czas to kategoria uniwersalna, a jego upływ w takim samym stopniu dotyczy wszystkich i wszystkiego. Jednak „istota czasu”, którą próbujemy zgłębić podczas dwóch majowych weekendów, nie jest tak wszechobejmująca, jak to wynika z codziennego potocznego doświadczenia. Warto zwrócić uwagę na aspekt czasu w opisie zjawisk przyrodniczych, które mogą przebiegać niesłychanie szybko (ich badaniem zajmuje się np. fizyka kwantowa) albo też ekstremalnie wolno (to m.in. problem tzw. czasu geologicznego). Pamiętajmy przy tym, że w obu przypadkach każda sekunda jest taką samą sekundą jak w kalkulacjach Tomasza Baty, tylko wynik procesu pojawia się niewyobrażalnie szybciej lub nieskończenie później niż w fabryce butów.
  Aby dokładniej wyjaśnić specyfikę czasu w geologii, proponuję cofnąć się o kilka milionów lat, do okresu kiedy wzgórze Skała w Chełmku było wyspą na ciepłych morzach.
  Będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób przyroda zapisała rozmaite wydarzenia z tamtego okresu (a także z okresów wcześniejszych) i jak można taki zapis odczytać.

  Mapa wycieczki

  MIEJSCE ZBIÓRKI: parking cmentarza komunalnego, ul. Grunwaldzka, Chełmek

  więcej

Zespół zabudowań podworskich w Bobrku

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zabudowań podworskich

  OPIS: Możliwość zwiedzania parku, grobu konia, pałacu*, kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy*, czworaków*, spichlerza* (*zwiedzanie z zewnątrz).

  więcej
 • 10.00–18.00 plenerowy pokaz prac oraz warsztatu rzeźbiarzy ludowych – Antoniego Korycika i Ryszarda Gondka z Chełmka

  MIEJSCE: czworaki w Bobrku

  więcej
 • 10.00–18.00 gra terenowa w parku

  OPIS:Zobacz instrukcję do gry
  MIEJSCE STARTU: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 25 min] oprowadzanie po ekspozycji w czworakach z etnografką Anną Grochal

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 [ 1 godz.] spacer po zabudowaniach podworskich z historykiem Aleksandrem Babińskim

  OPIS: Trasa zwiedzania: park, grób konia, pałac*, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej*, czworaki*, spichlerz* (*zwiedzanie z zewnątrz).
  Trasa może ulec modyfikacji w zależności od warunków pogodowych.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 13.30 [ 45 min] Przyjaciele zwierząt w II RP – wykład historyka dr. Remigiusza Kasprzyckiego

  OPIS: Dzieje II RP to nie tylko wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze. Słabo poznanymi dziejami „zapomnianego przedwojennego czasu” jest historia stosunku ówczesnego społeczeństwa wobec świata zwierząt. W latach 1918–1939 powstały nowe ogrody zoologiczne, istniało wiele organizacji chroniących prawa dzikich i domowych zwierząt, aktywnie działali też ich liczni obrońcy. W II RP niektórzy pokochali swoich czworonożnych przyjaciół dozgonnie. Świadectwem tego pozostaje istniejący do dziś grób konia Atamana – „wiernego towarzysza wojny światowej i bolszewickiej”.
  MIEJSCE: czworaki w Bobrku

  więcej
 • 14.00–18.00 piknik i degustacja miejscowych potraw

  Podczas pikniku będzie możliwość zakupu lokalnych potraw, przyrządzonych według tradycyjnych bobreckich receptur. Wśród przysmaków znajdzie się m.in. prażone – jednogarnkowa potrawa, której podstawę stanowią ziemniaki. W innych regionach Małopolski i Śląska nazywana także pieczonym lub ziemniakami po cabańsku.
  MIEJSCE: czworaki w Bobrku

  więcej

Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

  OPIS: możliwość zwiedzania: Muzeum Żydowskiego, synagogi Chewra Lomdej Misznajot oraz Domu Klugerów.

  więcej
 • 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] oprowadzanie z gospodarzami

  OPIS: Po Muzeum Żydowskim, synagodze Chewra Lomdej Misznajot oraz Domu Klugerów oprowadzają: dr Artur Szyndler i Maciek Zabierowski – pracownicy Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu

  MIEJSCE: skrzyżowanie ul. gen. J. Dąbrowskiego i Wysokie Brzegi, wejście od ul. gen. J. Dąbrowskiego

  więcej
 • 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 [ 45 min] oprowadzanie po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu z historykiem i religioznawcą dr. Jackiem Proszykiem

  OPIS: Po cmentarzu żydowskim założonym prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, na którym znajduje się ponad 1000 kamieni nagrobnych oprowadzi dr Jacek Proszyk.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: brama wejściowa na cmentarz, od ul. gen. J. Dąbrowskiego, Oświęcim

  więcej

23.05.2015-24.05.2015

Sobota 23.05.2015

Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

  OPIS: Możliwość zwiedzania ogrodu i budynku z Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ włącznie, nie ma możliwości zwiedzania indywidualnie kopuły obserwatorium.

  więcej
 • 10.00–18.00 Obserwacje meteorologiczne dawniej i dziś – wystawa prezentująca historię pomiarów meteorologicznych

  OPIS: Wystawę można będzie oglądać indywidualnie, ale także podczas oprowadzań z gospodarzami. O dziejach ponad 200-letniej stacji opowiedzą pracownicy Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie.
  MIEJSCE: Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, Kraków

  więcej
 • 10.00–18.00 wystawa ukazująca dzieje Ogrodu Botanicznego UJ
 • 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Możliwość wejścia do kopuły obserwatorium.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] Rośliny świadkami historii Ogrodu Botanicznego UJ – oprowadzanie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Dawno, dawno temu był sobie ogród w podmiejskiej dzielnicy Krakowa – Wesołej – otaczający willę Czartoryskich. Z biegiem lat stał się najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Świadkami tych czasów był „dąb Jagielloński”, „derenie Śniadeckiego”. Wśród kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególne miejsce zajmują m.in. storczyki i metasekwoje. Sagowce zaś oprócz ogrodowej mają własną, bardzo odległą historię, sięgającą ok. 250 mln lat. Spacer po 232-letnim Ogrodzie Botanicznym UJ to nie tylko fascynacja barwą, zapachem, wyglądem, ale i historią roślin przeplataną historią ludzi, dzięki którym znalazły swe miejsce w samym sercu Krakowa.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00–15.00 Łapiemy czas w wiklinę – warsztaty dla dzieci poprowadzą Jacek Gądek i Anna Zelech (Wierzba Polska)

  OPIS: Łapiemy czas w wiklinę , czyli wyplatanie i gra w serso, a także o tym jak tworzyć żywe wierzbowe kopuły w rytmie natury i kalendarza biodynamicznego.
  MIEJSCE: Ogród Botaniczny (przy złej pogodzie jedna ze szklarń)

  więcej
 • 11.45–12.30 odtworzenie nadawania sygnału czasu dla Polskiego Radia

  OPIS: Odtworzenia dokona astronom, dr Jan Mietelski, przez lata pełniący „służbę czasu” w krakowskim Obserwatorium Astronomicznym.
  MIEJSCE: aula w Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, Kraków

  więcej

Collegium Maius w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

Obiekt nie jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania

 • 10.00–18.00 możliwość wysłuchania zegara na dziedzińcu Collegium Maius o każdej pełnej godzinie
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Trasa: mieszkania św. Jana z Kęt (obecnie kaplica), reprezentacyjna rektorska klatka schodowa, sala Zielona z zegarami słonecznymi, sala Komisji Edukacji Narodowej z instrumentami naukowymi oraz mechanicznymi zegarami konsolowymi i kominkowymi, sala Zegarowa (z mechanizmem zegara wieżowego ze Szczekocin), sala z Lunetami (różnorodne instrumenty służące do pomiarów i to nie tylko czasu).
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.45, 12.15 [ 30 min] prezentacja poświęcona zegarom słonecznym i ich budowie

  MIEJSCE: Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius w Krakowie

  więcej
 • 13.45, 15.15 [ 30 min] Okiem zegarmistrza – odkrywanie tajników budowy zegarów mechanicznych

  MIEJSCE: Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius w Krakowie

  więcej

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Informacje praktyczne [PDF]

Obiekt nie jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne wystawy czasowej Wszechświat wokół nas

  MIEJSCE: sala wystaw czasowych w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne Ogrodu Czasu

  MIEJSCE: Ogród Czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 [ 30 min] oprowadzanie z gospodarzem po mieszkaniu i kolekcji zegarów słonecznych rodziny Przypkowskich

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 13.30 [ 30 min] zwiedzanie biblioteki

  ZAREZERWUJ

  OPIS: W muzeum im. Przypkowskich na szczególną uwagę zasługuje biblioteka starodruków, założona przez Feliksa Przypkowskiego, znacznie wzbogacona przez jego syna Tadeusza. To właśnie tu znajduje się jeden z najbogatszych na świecie zbiorów książek i rękopisów z zakresu astronomii i gnomoniki. Do najcenniejszych pozycji należą m.in. bazylejskie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutinibus orbium coelestium z 1566 roku, książki z autografami Kartezjusza i Huyghensa czy pięknie ilustrowany inkunabuł Liber chronicarum Hartmana Schedla, pochodzący z 1493 roku.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 17.00 [ 40 min] oprowadzanie po kolekcji zegarów słonecznych z astronomem Rafałem Zaczkowskim

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Jędrzejowska kolekcja zegarów słonecznych reprezentuje niemal wszystkie typy tych instrumentów używane od XVI do XX wieku. Wśród nich obejrzymy modele norymberskie, augsburskie, Dieppe, paryskie, równikowe czy wysokościowe. Zawiłości posługiwania się jędrzejowskimi „słonecznikami” wyjaśni astronom z Muzeum im. Przypkowskich – Rafał Zaczkowski.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej

Zespół pałacowy w Książu Wielkim

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zespołu pałacowego
 • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 [ 30 min] oprowadzanie z Wiolettą Kozłowską, nauczycielką Zespołu Szkół im. W. Witosa

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [ 30 min] oprowadzanie z historyczką sztuki i archeolożką Moniką Kamińską

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 12.00–16.00 O geometrii, architekturze i naturze – warsztaty architektoniczne dla dzieci (12–14 lat)

  OPIS: Przyjrzymy się renesansowym budynkom i ogrodom. Zastanowimy się, w jaki sposób geometrię można wykorzystać w projektowaniu. Dowiemy się, czym jest kompozycja, rytm, symetria. Wykorzystując naturalne materiały – patyki, kamienie – będziemy komponować i projektować. Czy cyrkiel można zrobić ze sznurka?
  Prowadzenie: architektka Anna Gieracka z PROSTO linijnie.
  MIEJSCE: zespół pałacowy w Książu Wielkim

  więcej
 • 12.15 [ 30 min] zwiedzanie z gospodarzem kościoła pw. św. Wojciecha

  OPIS: W źródłach pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pw. św. Wojciecha pochodzi z 1325 roku. Najstarszymi częściami kościoła są nawa oraz prezbiterium z zakrystią, pochodzące z XV wieku. Z upływem czasu dobudowywano kaplice i przedsionki, które nadały mu obecny kształt. Na szczególną uwagę zasługuje barwna polichromia oraz bogato dekorowane ołtarze.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: kościół pw. św. Wojciecha, Rynek w Książu Wielkim
  Msze św.: 7.00, 13.00, 18.00

  więcej
 • 14.00 [ 30 min] zwiedzanie z gospodarzem poaugustiańskiego kościoła pw. św. Ducha

  OPIS: Do Książa Wielkiego augustianów sprowadził w II połowie XIV wieku jego właściciel – kasztelan krakowski Jan z Melsztyna. Wówczas wybudował gotycki kościół pw. św. Ducha. Drewniane zabudowania klasztorne wzniósł jego syn Spytko z Melsztyna. W 1558 roku ówczesny właściciel Książa, kalwin Jan Boner zmusił zakonników do opuszczenia miasta. Augustianie powrócili tu dopiero po roku 1582, kiedy to właścicielem majątku został biskup krakowski Piotr Myszkowski.
  Kościół i zabudowania klasztorne wielokrotnie były nękane pożarami i niszczone wskutek działań wojennych. Obecny kościół powstał w wyniku częściowej odbudowy po pożarze w 1836 roku. W prezbiterium i zakrystii zachowały się jeszcze ślady pierwszej gotyckiej budowli.
  W 1864 roku ksiąski klasztor augustianów został zlikwidowany dekretem carskich władz.
  W latach 1951–1983 w zabudowaniach klasztornych przebywały pasjonistki ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Obecnie kościół i budynek klasztorny jest niedostępny.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: kościół pw. św. Wojciecha, Rynek w Książu Wielkim

  więcej

Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–11.00 oraz 15.00–18.00 zwiedzanie indywidualne
 • 10.00, 11.00 [ 25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki dr. Zoltánem Gyalókaym

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 12.00 [ 30 min] wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

  OPIS: Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.
  MIEJSCE: kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

  więcej
 • 12.30 [ 25 min] koncert w wykonaniu Bogumiły Gizbert-Studnickiej (klawesyn) i Pauliny Tkaczyk (flet traverso)

  OPIS: Repertuar:
  1. Nicolas Chedeville – Sonata G-dur
  2. Claude Balbastre – La Malesherbe
  3. Christlieb Siegmund Binder – Sonata G-dur 4
  4. Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata D-dur KV 381 (123a)
  Wykonawcy:
  Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesyn
  Ukończyła z wyróżnieniem krakowską Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej oraz Królewskie Konserwatorium w Antwerpii w klasie prof. Jos van Imerseela. Od 1973 roku jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych. Koncertuje z licznymi zespołami, wykonującymi zarówno muzykę dawną, jak i współczesną w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, a także Nowej Zelandii, Australii, Japonii i Tajwanie. Brała udział w wielu festiwalach i kursach mistrzowskich w Europie, m. in. w Gandawie, Antwerpii, Paryżu i Kolonii, prowadzonych przez Ton Koopmana, Roberta Kohnena, Kennetha Gilberta i wielu innych. Dokonała nagrań płytowych utworów Bacha, Mozarta, Vivaldiego oraz radiowych i telewizyjnych z różnorodnym repertuarem w Polsce, Francji, Belgii i Holandii. W 2003 roku nagrała Cztery Pory Roku A. Vivaldiego z Nigelem Kennedy oraz członkami Orkiestry Filharmonii Berlińskiej. Jest założycielem zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki epoki baroku Trio Gandava (Belgia) oraz Kwartetu Św. Stanisława (Kraków), z którymi koncertuje w całej Europie.
  Paulina Tkaczyk – klawesyn i flet traverso
  Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Bogumiły Gizbert-Studnickiej oraz Hochschule für Musik we Freiburgu w klasie klawesynu i pianoforte prof. Roberta Hilla. Studiowała także grę na flecie barokowym traverso u prof. Karla Kaisera oraz u prof. Michaela Schmidta-Casdorffa. W 2002 roku założyła zespół Cantica Sacra, w 2008 Musica Graziosa oraz, w 2010, Ad libitum. Do 2015 roku zagrała 397 koncertów. Prowadzi kursy i wykłady poświęcone wykonawstwu muzyki barokowej. Koncertuje jako klawesynistka, pianistka i flecistka w kraju i za granicą. W 2014 roku wydała płytę solistyczną – Ch.S. Binder: Sei Suonate per il Cembalo op. 1, kolejne dwie, nagrane z Europejską Kameralną Orkiestrą Barokową, Il Giardino d’Amore ukażą się w 2015 roku.
  MIEJSCE: kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

  więcej
 • 14.00 [ 45 min] Bezczas zabytku – wykład historyka sztuki dr. Zoltána Gyalókayego

  OPIS: Trudno ustalić czas powstania zabytku. Czy jest nim moment postanowienia fundacji, położenia fundamentu czy też ukończenia budowy? Tym trudniej jest wymierzyć czas jego trwania. Niewątpliwie jest to okres odmierzony między powstaniem a kresem istnienia, chwilą, gdy obróci się on w ruinę i ostatecznie zniknie z krajobrazu. Zarówno początek, jak i koniec pozostają niewidoczne w substancji zabytku. To, co jesteśmy w stanie zobaczyć, jest zapisem jego dziejów w odcinkach, którymi są elementy architektury i, wzbogaconego przez stulecia, wystroju wnętrza. Z nich historyk sztuki stara się odczytać jak najwięcej o kontekstach artystycznych i kulturowych, zmieniających się na przestrzeni wieków. Każda następująca epoka miała odmienny charakter od poprzedniej, inny gust i inny przekaz dla przyszłych pokoleń. Tak naprawdę architektura budowli lub ozdobne przedmioty i święte wizerunki są zapisem dziejów lokalnej społeczności i jej czasu istnienia. W niektórych miejscach ten czas jest szczególnie nasycony wielością zapisu, utrwalonego w otaczającej nas przestrzeni. Kaplica w Dalewicach jest tego dobrym przykładem.
  MIEJSCE: kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

  więcej
 • 15.00, 16.00, 17.00 [ 30 min] oprowadzanie z konserwatorką malowideł ściennych dr hab. Grażyną Schulze-Głazik

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej

WYDARZENIA DODATKOWE

 • 10.00 [ 4 godz.] W samo południe – spacer szlakiem krakowskich słoneczników poprowadzi Dariusz Oczki

  Dariusz Oczki od lat jest tropicielem i badaczem zegarów słonecznych, marzy o stworzeniu katalogu wszystkich miejsc w Polsce, w których istnieją lub istniały w przeszłości zegary do odliczania słonecznych godzin. Jest twórcą serwisu internetowego o słonecznikach gnomonika.pl.

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy Collegium Maius w Krakowie, ul. Jagiellońska 15, Kraków

  więcej

Niedziela 24.05.2015

Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne

  OPIS: Możliwość zwiedzania ogrodu i budynku z Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ włącznie, nie ma możliwości zwiedzania indywidualnie kopuły obserwatorium.

  więcej
 • 10.00–18.00 Obserwacje meteorologiczne dawniej i dziś – wystawa prezentująca historię pomiarów meteorologicznych

  OPIS: Wystawę można będzie oglądać indywidualnie, ale także podczas oprowadzań z gospodarzami. O dziejach ponad 200-letniej stacji opowiedzą pracownicy Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie.
  MIEJSCE: Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, Kraków

  więcej
 • 10.00–18.00 wystawa ukazująca dzieje Ogrodu Botanicznego UJ
 • 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Możliwość wejścia do kopuły obserwatorium.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] Rośliny świadkami historii Ogrodu Botanicznego UJ – oprowadzanie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Dawno, dawno temu był sobie ogród w podmiejskiej dzielnicy Krakowa – Wesołej – otaczający willę Czartoryskich. Z biegiem lat stał się najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Świadkami tych czasów był „dąb Jagielloński”, „derenie Śniadeckiego”. Wśród kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególne miejsce zajmują m.in. storczyki i metasekwoje. Sagowce zaś oprócz ogrodowej mają własną, bardzo odległą historię, sięgającą ok. 250 mln lat. Spacer po 232-letnim Ogrodzie Botanicznym UJ to nie tylko fascynacja barwą, zapachem, wyglądem, ale i historią roślin przeplataną historią ludzi, dzięki którym znalazły swe miejsce w samym sercu Krakowa.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00–15.00 Łapiemy czas w wiklinę – warsztaty dla dzieci poprowadzą Jacek Gądek i Anna Zelech (Wierzba Polska)

  OPIS: Łapiemy czas w wiklinę , czyli wyplatanie i gra w serso, a także o tym jak tworzyć żywe wierzbowe kopuły w rytmie natury i kalendarza biodynamicznego.
  MIEJSCE: Ogród Botaniczny (przy złej pogodzie jedna ze szklarń)

  więcej
 • 11.45–12.30 odtworzenie nadawania sygnału czasu dla Polskiego Radia

  OPIS: Odtworzenia dokona astronom, dr Jan Mietelski, przez lata pełniący „służbę czasu” w krakowskim Obserwatorium Astronomicznym.
  MIEJSCE: aula w Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, Kraków

  więcej

Collegium Maius w Krakowie

Informacje praktyczne [PDF]

Obiekt nie jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania

 • 10.00–18.00 możliwość wysłuchania zegara na dziedzińcu Collegium Maius o każdej pełnej godzinie
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] oprowadzanie po obiekcie z gospodarzem

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Trasa: mieszkania św. Jana z Kęt (obecnie kaplica), reprezentacyjna rektorska klatka schodowa, sala Zielona z zegarami słonecznymi, sala Komisji Edukacji Narodowej z instrumentami naukowymi oraz mechanicznymi zegarami konsolowymi i kominkowymi, sala Zegarowa (z mechanizmem zegara wieżowego ze Szczekocin), sala z Lunetami (różnorodne instrumenty służące do pomiarów i to nie tylko czasu).
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 10.45, 12.15 [ 30 min] prezentacja poświęcona zegarom słonecznym i ich budowie

  MIEJSCE: Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius w Krakowie

  więcej
 • 13.45, 15.15 [ 30 min] Okiem zegarmistrza – odkrywanie tajników budowy zegarów mechanicznych

  MIEJSCE: Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius w Krakowie

  więcej

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Informacje praktyczne [PDF]

Obiekt nie jest udostępniony do samodzielnego zwiedzania

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne wystawy czasowej Wszechświat wokół nas

  MIEJSCE: sala wystaw czasowych w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 10.00–14.00 zwiedzanie indywidualne Ogrodu Czasu

  MIEJSCE: Ogród Czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00 [ 30 min] oprowadzanie z gospodarzem po mieszkaniu i kolekcji zegarów słonecznych rodziny Przypkowskich

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00–18.00 piknik gnomoniczny w Ogrodzie Czasu

  OPIS: Historia pomiaru czasu jest tak stara jak stara jest potrzeba człowieka, by go uchwycić i określić. Starożytni, by go zmierzyć, wykorzystywali słońce, wodę i ogień. Pierwszymi przyrządami astronomicznymi pozwalającymi zrealizować tę potrzebę były zegary słoneczne. Postęp w gnomonice spowodował rozwój formy i ornamentyki zegarów, czyniąc z nich zabytki stanowiące zapis ludzkiej wiedzy i artystycznego gustu. Zmierzch ich praktycznego zastosowania nastąpił pod koniec XIX wieku. W kolejnym stuleciu projekty gnomoniczne pełniły głównie funkcje dzieł sztuki użytkowej, zdobiąc ogrody, skwery miejskie, elewacje ścian budynków. O praktycznym i współczesnym zastosowaniu „słoneczników” z jędrzejowskiego Ogrodu Czasu opowiedzą znany gnomonik Marek Szymocha oraz astronom Rafał Zaczkowski.
  Podczas pikniku będzie można zakupić wędzone i surowe ryby z gospodarstwa rybackiego Biała Nida z Karsznic oraz regionalne specjały przygotowane przez KGW Korytniczanki z Korytnicy. Wśród przysmaków znajdziemy młodą kapustę babci Gieni, pierogi z kapustą, grzybami i mięsem, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz ciasta – sernik korytnicki, jabłecznik i piernik – i napoje.
  MIEJSCE: Ogród Czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 14.30, 16.00 [ 1 godz.] Czasowe zagadki – zajęcia edukacyjne dla dzieci

  OPIS: Kiedy pojawiły się zegary i w jaki sposób się nimi posługiwano? Dlaczego dawne zegary tykały? Jak działają nowoczesne czasomierze? Dlaczego godzina ma 60 minut? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy podczas pikniku gnomonicznego w jędrzejowskim Ogrodzie Czasu.
  Prowadzący: Angelika Wołczyk, doktorantka na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego oraz pracowniczka Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
  MIEJSCE: Ogród Czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  więcej
 • 15.30 [ 30 min] zwiedzanie biblioteki

  ZAREZERWUJ

  OPIS: W muzeum im. Przypkowskich na szczególną uwagę zasługuje biblioteka starodruków, założona przez Feliksa Przypkowskiego, znacznie wzbogacona przez jego syna Tadeusza. To właśnie tu znajduje się jeden z najbogatszych na świecie zbiorów książek i rękopisów z zakresu astronomii i gnomoniki. Do najcenniejszych pozycji należą m.in. bazylejskie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutinibus orbium coelestium z 1566 roku, książki z autografami Kartezjusza i Huyghensa czy pięknie ilustrowany inkunabuł Liber chronicarum Hartmana Schedla, pochodzący z 1493 roku.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej

Zespół pałacowy w Książu Wielkim

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne zespołu pałacowego
 • 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 [ 30 min] oprowadzanie z historyczką sztuki i archeolożką Moniką Kamińską

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 [ 30 min] oprowadzanie z Wiolettą Kozłowską, nauczycielką Zespołu Szkół im. W. Witosa

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00 [ 30 min] zwiedzanie z gospodarzem kościoła pw. św. Wojciecha

  OPIS: Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pw. św. Wojciecha pochodzi z 1325 roku. Najstarszymi częściami kościoła są nawa oraz prezbiterium z zakrystią, pochodzące z XV wieku. Z upływem czasu dobudowywano kaplice i przedsionki, które nadały mu obecny kształt. Na szczególną uwagę zasługuje barwna polichromia oraz bogato dekorowane ołtarze.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: kościół pw. św. Wojciecha, Rynek w Książu Wielkim
  Msze św.: 7.30, 9.30, 11.30, 17.00

  więcej
 • 14.30 [ 1 godz.] Na dworze Zygmunta Augusta – warsztaty tańców renesansowych dla dzieci

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Warsztaty mają na celu zapoznanie z tańcami dworskimi XVI wieku. Poznamy na włoskie i francuskie tańce, które tańczono na dworze Zygmunta Augusta, dowiemy się, co o tańcach renesansowych można przeczytać w traktatach tanecznych epoki odrodzenia. Jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwa księżniczka lub rycerz, te zajęcia są dla ciebie.
  Warsztaty poprowadzi Justyna Kulczycka, wieloletni członek ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. W latach 2010–2012 członek Zespołu Tańca Dawnego Ornamento. Obecnie instruktor taneczny w Zespole Muzyki i Tańca Dawnego im. Bł. Matki Zofii Czeskiej działającego przy Publicznym Gimnazjum i Liceum Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 15.30 [ 30 min] prelekcja Lecha Madejskiego o historii ksiąskiego gimnazjum i liceum

  OPIS: Upływ czasu i zawiłości losu sprawiły, że zespół pałacowy po II wojnie światowej był w opłakanym stanie. Sytuacja zaczęła się poprawiać, dopiero gdy w 1946 roku, z inicjatywy dr Eugeniusza Madejskiego, powołano Komitet Odbudowy Zabytkowego Zamku w Książu Wielkim. Wkrótce po przeprowadzonym remoncie w murach pałacu utworzono liceum ogólnokształcące, które obecnie wchodzi w skład mieszczącego się tam Zespołu Szkół im. W. Witosa. O historii powstania szkoły opowie syn dr Eugeniusza Madejskiego – Lech Madejski, współautor monografii pt. Dzieje Książa Wielkiego do 2004 r.
  MIEJSCE: Zespół pałacowy w Książu Wielkim

  więcej
 • 16.30 [ 1 godz.] Na dworze Zygmunta Augusta – warsztaty tańców renesansowych dla młodzieży i dorosłych

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Warsztaty mają na celu zapoznanie z tańcami dworskimi XVI wieku. Poznamy na włoskie i francuskie tańce, które tańczono na dworze Zygmunta Augusta, dowiemy się, co o tańcach renesansowych można przeczytać w traktatach tanecznych epoki odrodzenia. Jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwa księżniczka lub rycerz, te zajęcia są dla ciebie.
  Warsztaty poprowadzi Justyna Kulczycka, wieloletni członek ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. W latach 2010–2012 członek Zespołu Tańca Dawnego Ornamento. Obecnie instruktor taneczny w Zespole Muzyki i Tańca Dawnego im. Bł. Matki Zofii Czeskiej działającego przy Publicznym Gimnazjum i Liceum Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie.
  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej

Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

Informacje praktyczne [PDF]

 • 10.00–18.00 zwiedzanie indywidualne
 • 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 [ 25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki dr. Zoltánem Gyalókaym

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 25 min] oprowadzanie z historykiem sztuki Piotrem Pajorem

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK

  więcej
 • 14.00–17.00 kiermasz rękodzieła i przysmaków regionalnych

  OPIS: Podczas kiermaszu będzie można obejrzeć i zakupić rękodzieła wykonane podczas warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonej w DPS im. A. Chmielowskiego w Łyszkowicach. Przysmaki regionalne, które również będzie można kupić podczas kiermaszu, przygotują koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Koniusza.
  MIEJSCE: parking przy kaplicy pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

  więcej
 • 9.15 Msza św.

WYDARZENIA DODATKOWE

 • 11.00 [ 6 godz.] wycieczka autokarowa małopolskim odcinkiem szlaku I Kompanii Kadrowej

  ZAREZERWUJ

  OPIS: Trasa: ul. Oleandry, Kraków – obelisk w Michałowicach – Rynek, Słomniki – Rynek, Miechów – zespół pałacowy w Książu Wielkim – Kraków [ok. 110 km]
  Wycieczka wiedzie śladami Pierwszej Kompanii Kadrowej, która 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z krakowskich Oleandrów na szlak ku Niepodległości. Ten niewielki oddział strzelców stał się wkrótce zalążkiem Legionów Józefa Piłsudskiego i wniósł nieoceniony wkład w podniesienie sprawy polskiej w czasie Wielkiej Wojny. To tutaj, na drodze z Krakowa do Kielc, powstawały również pierwsze zalążki polskiej administracji i wojska. W trakcie wyjazdu będzie można poznać zarówno sylwetki żołnierzy Kadrówki, jak i miejsca związane z Czynem Niepodległościowym w Michałowicach, gdzie przebiegała ówczesna granica między zaborami oraz Słomnikach, Miechowie i Książu Wielkim.
  Prowadzenie: Piotr Makuła
  MIEJSCE ZBIÓRKI: Muzeum Czynu Niepodległościowego, Al. 3 Maja 7, Kraków

  więcej
 • 13.00 [ 1 godz.] Cyberteka Kraków – czas i przestrzeń – oprowadzanie kuratorskie po wystawie

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: Pałac Krzysztofory MHK, Rynek Główny 35, Kraków

  więcej
 • 15.00 [ 1 godz.] Kolekcja zegarów w zbiorach MHK – o zegarach na wystawie stałej w Kamienicy Hipolitów opowie Katarzyna Moskal

  ZAREZERWUJ

  MIEJSCE ZBIÓRKI: Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3, Kraków

  więcej
 • 16.30 [ 2 godz.] Która godzina? – spacer szlakiem krakowskich zegarów publicznych poprowadzi historyk sztuki Jan Jakub Dreścik

  MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK przy Collegium Maius w Krakowie

  więcej