XII Konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski”. Park narodowy, czyli czyj? O interpretacji dziedzictwa przyrodniczego

W tegorocznej edycji konkursu, którego temat brzmi Park narodowy, czyli czyj? O interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, nauczyciele i animatorzy kultury zostali zaproszeni do realizacji projektu edukacyjnego, który w kontekście bliskiego dziedzictwa kulturowego realizuje elementy podstawy programowej, rozwija kompetencje, jest interdyscyplinarny i nawiązuje do tematu konkursu. Zadaniem młodzieży będzie przygotowanie prac plastycznych interpretujących dziedzictwo przyrodnicze.

Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na wystawie, której otwarcie zaplanowano na 15 maja 2015 roku. Wystawie będzie towarzyszyć katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdą się także nagrodzone opisy projektów, mogące stanowić pomoc przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym.

Celem konkursu dla nauczycieli jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem lokalnym, zainspirowanie uczniów do stworzenia prac plastycznych, zwrócenie uwagi na dziedzictwo bliskie, propagowanie edukacji interdyscyplinarnej i opartej na doświadczeniu, wsparcie poszukiwań tożsamościowych uczniów i nauczycieli. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej – stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo.

Patronat nad XII edycją Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski” objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wernisaż wystawy będzie przygotowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

„Skarby Małopolski” to konkurs plastyczno-edukacyjny, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwijania kluczowych kompetencji wśród młodzieży.

Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury.
Organizatorem konkursu jest Małopolski Instytut Kultury.

asp2

logoWBP-150x150


Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nagrodę przyznaje się jako indywidualną lub zbiorową za wspólne dokonania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody w terminie do 20 marca 2015 roku.

Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego w maju 2015 roku.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

kornecki200

Konkurs fotograficzny „Skarby Małopolski 2015. Wielka Wojna 1914–1918. Ślady w Małopolsce”

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy.

Jest organizowany w 2 kategoriach:

  • dokument
  • fotografia artystyczna.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
Dział Edukacji z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY
Kategoria: dokument /fotografia artystyczna (właściwe podkreślić)
w terminie do 27 kwietnia 2015 roku.

Więcej informacji o konkursie.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

image description