Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia intrygujących i często niedostępnych zabytków Małopolski. Zachęcamy do podróży do miejsc nieznanych, urzekających, do obejrzenia zabytków cennych ze względu na architekturę, otoczonych parkami i ogrodami, kryjących fascynujące historie.

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie czas – jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świadomością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architekturą, stąd wielość kategorii jego postrzegania, rozmaite metody jego mierzenia. Podczas Dni Dziedzictwa będzie nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach. W ciekawy sposób opowiedzą o nim przewodnicy – pasjonaci i eksperci.

Zastanowimy się nad różnymi rodzajami czasu: słonecznym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za pomocą gnomonów, zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi obrzędowemu i, mamy nadzieję, nie będzie to czas stracony.

W 2015 roku w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentujemy dziesięć zabytków, zlokalizowanych na czterech trasach zwiedzania.

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, plenerach i pokazach, które przyczynią się do lepszego poznania prezentowanych miejsc. Część z nich przygotowywana jest z myślą o najmłodszych. Zwiedzanie tegorocznych zabytków uatrakcyjnią też miniwystawy, spotkania, koncerty, spacery oraz wycieczki tematyczne. Nie zabraknie także okazji do spróbowania lokalnych przysmaków.

Już po raz czwarty wydarzeniu będzie towarzyszyć bezpłatna publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Książkę będzie można otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tam też będą oczekiwać nasi wolontariusze – ubrani w niebieskie koszulki MIK – którzy zadbają o Państwa komfort.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego, Gospodarzy obiektów oraz całej społeczności lokalnej serdecznie zapraszamy.

16–17 maja 2015

TRASA KRAKOWSKA
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie

TRASA ZACHODNIA
Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku
Zespół zabudowań podworskich w Bobrku
Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu

23–24 maja 2015

TRASA KRAKOWSKA
Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie
Collegium Maius w Krakowie

TRASA PÓŁNOCNA
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Zespół pałacowy w Książu Wielkim
Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH DNI DZIEDZICTWA 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DNI DZIEDZICTWA 2015