Jednym z elementów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest współpraca z wolontariuszami.

Jej celem jest stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą obsługiwać stanowiska informacyjne przy obiektach prezentowanych podczas XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, pomagać przy realizacji wybranych punktów programu oraz współpracować z lokalnymi animatorami kultury, odpowiedzialnymi za oprowadzanie turystów po wybranych obiektach.

Harmonogram spotkań

6–20 marca 2015 – rekrutacja wolontariuszy
O rekrutacji będziemy informować, korzystając z rozmaitych kanałów: mailing, newsletter do wolontariuszy, ogłoszenia w internecie, kontakt z nauczycielami akademickimi.Rekrutacja zakończy się 20 marca 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

25 marca 2015, godz. 17.00 – spotkanie informacyjne
Na spotkaniu informacyjnym opowiemy wolontariuszom o działalność Małopolskiego Instytutu Kultury, przedstawimy ideę Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz zakres praw i obowiązków związanych z wolontariatem.

8 kwietnia 2015, godz. 17.00 – szkolenie I
Zaprezentujemy obiekty biorące udział w tegorocznej edycji Dni, przedstawimy zadania wolontariuszy oraz informacje organizacyjne. Wolontariusze otrzymają informacje na temat obiektów, do których zostali przypisani.

22 kwietnia 2015, godz. 17.00 – szkolenie II
Na spotkaniu podpiszemy umowy wolontariackie oraz odbędzie się szkolenie dotyczące podstaw licencji Creative Commons oraz załączania zdjęć do Wikimedia Commons. Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

23 kwietnia 2015, godz. 16.00 – szkolenie III
Szkolenie dotyczące podstaw edytowania Wikipedii. Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

maj 2014 – spotkania z koordynatorkami tras
Na spotkaniach z koordynatorkami tras wolontariusze poznają program tegorocznej edycji Dni w danych obiektach. Przekazane zostaną także informacje organizacyjne, praktyczne.

11–22 maja 2015 – obsługa infolinii oraz promocja
Wolontariusze będą obsługiwali infolinię dla uczestników wydarzenia oraz współpracowali przy dystrybucji materiałów promocyjnych.

16–17 oraz 23–24 maja 2015 – finał XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas
Podczas finału wydarzenia wolontariusze będą współpracowali przy obsłudze punktów informacyjnych oraz obsłudze organizacyjnej wydarzenia.

27 maja 2014, godz. 17.00 – spotkanie ewaluacyjne
Na spotkaniu podsumujemy XVII edycję Dni. Wysłuchamy relacji wolontariuszy z poszczególnych miejscowości. Przeprowadzimy też ewaluację procesu rekrutacji i współpracy z wolontariuszami.

Kontakt w sprawie wolontariatu

[email protected]

Fotorelacja